Úvodní stránka Práce pro každého

Práce pro každého

Komu je určen: Všem, kteří mají přístup k internetu, chtějí ho plně využívat a ještě na tom vydělat.

Práce pro každého
  • aktivním osobám, kteří již pracují
  • maminkám na mateřské dovolené
  • důchodcům
  • dlouhodobě nemocným
  • pracujícím doma
  • brigádníkům
  • studujícím
  • právnickým osobám
  • personálním agenturám


Co bude Vaším úkolem

Doporučovat společnosti Kariéra uchazeče o zaměstnání nebo společnosti, které hledají vhodné zaměstnance. To vše pomocí přístupové stránky na internetu. Na www.karierasro.cz pod ikonou "práce pro každého" a po zadání Vašich přihlašovacích údajů, naleznete on-line formuláře pro doporučování uchazečů nebo společností. Veškeré podmínky spolupráce naleznete ve smlouvách (smlouvy ke stažení níže)

Jaká bude Vaše odměna:
Pokud uchazeč, kterého jste doporučil(a) nastoupí do pracovního poměru prostřednictvím spol. Kariéra a splní veškeré podmínky smlouvy o spolupráci, máte nárok na odměnu:
2.000,- Kč za uchazeče

Pokud prostřednictvím spol. Kariéra nastoupí uchazeč do společnosti na hledanou pozici, kterou jste doporučil(a) a splní se veškeré podmínky smlouvy o spolupráci, máte nárok na odměnu
2.000,- Kč za obchodní případ

Co podniknout dále pro zahájení spolupráce:
První krokem je registrace u spol. Kariéra. Objednat se můžete na tel. 267 133 000-2. Při pohovoru sdělte, že reagujete na projekt "Práce pro každého". Konzultant s Vámi sepíše smlouvu a sdělí Vám referenční číslo, které bude Vaší identifikací pro další spolupráci.

Pokud jste u spol. Kariéra již registrován, kontaktujte sl. Lambertovu (kontakty níže) a domluvte se na podpisu smlouvy o spolupráci.

Pokud je pro Vás osobní registrace komplikovaná z důvodů vzdáleného bydliště. Pošlete na níže uvedený mail svůj životopis s žádosti o registraci ze životopisu. Současně odešlete dvě vyhotovení podepsaných smluv na poštovní adresu. Konzultant Vás zadá z životopisu, do smlouvy doplní referenční číslo a pošle zpět včetně manuálu spolupráce.

Po té Vám bude přiděleno heslo pro přístup k on-line formulářům a vzájemné spolupráci nic nebrání.
Smlouvy ke stažení:


Těšíme se na vzájemnou spolupráci ...
Jana Lambertová
Kariéra s.r.o.
Klimentská 1207 / 10
110 00, Praha 1
tel.: 267 132 274
mail: lambertova@karierasro.cz